Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20113451

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kiki Zilver en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kiki Zilver en de consument.
 • Deze algemene voorwaarden worden op de website vermeld.
 • De aangeboden artikelen worden zorgvuldig omschreven en zo juist mogelijk gefotografeerd.
 • Kennelijke vergissingen en fouten door Kiki Zilver in het aanbod van de aangeboden artikelen binden Kiki Zilver niet.
 • Kiki Zilver geeft aan de consument informatie over :
  • prijs van het artikel, btw, marge-regeling, verzendkosten, wijze van betaling,
  • wijze en de duur van de overeenkomst, termijn van het herroepen van de overeenkomst.
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding (telefonisch, mondeling en/of digitaal) door de consument. Aanvaarding langs digitale weg wordt door Kiki Zilver digitaal bevestigd.
 • Zonder bevestiging is er geen overeenkomst.
 • De consument dient binnen 10 dagen na de overeenkomst het aangekochte artikel (vooruit)betaald te hebben en kan bij in gebreke blijven van deze vooruitbetaling geen enkel recht doen gelden op het desbetreffende artikel(en).
 • De consument kan de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, maar dient voor retournering van het artikel Kiki Zilver (mail, telefonisch, brief) op de hoogte te stellen.
 • Artikelen van persoonlijke aard (b.v. door ’n persoonlijke aangebrachte gravering) kunnen niet geretourneerd worden.
 • De consument dient gedurende de bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig om te gaan met het artikel, het zorgvuldig uit zijn verpakking te halen, de verpakking te bewaren en zo goed mogelijk in dezelfde verpakking het artikel te retourneren. Het artikel dient te allen tijde in dezelfde conditie te verkeren als voor de overeenkomst.
  • de verzendkosten (tarieven zie verzendkosten) van retourneren zijn voor rekening van de consument.
  • zonder betaling door de consument blijft het artikel eigendom van Kiki Zilver.
  • bij beschadiging van het artikel zijn alle kosten voor de consument.
  • Kiki Zilver zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen het bedrag aan de consument overschrijven.
  • de termijn van 14 dagen gaat in op het moment van aflevering.
 • De prijs van de artikelen is een uiterste prijs, inclusief b.t.w. en in euro.
 • Alle artikelen worden met PostNL tegen het verzekerde tarief verzonden en zijn voor rekening van de consument.
 • Kiki Zilver is niet aansprakelijk voor vermissing en beschadiging tijdens de verzending.
 • Indien de consument niet binnen 10 dagen aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan, vervalt de overeenkomst en wordt het artikel opnieuw in de webwinkel aangeboden.
 • Op geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en ’n geschil dient allereerst binnen bekwame tijd aan Kiki Zilver voorgelegd te worden.